Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

 dr inż. Agnieszka Kiersnowska - doktor nauk chemicznych, pracę doktorską zatytułowaną, Fosfoniany: reakcje podstawienia i eliminacji z udziałem fosfonianowego atomu fosforu, obroniła na Wydziale Chemicznym w 2003 r. Autorka siedmiu prac naukowych poświęcownych mechanizmom reakcji rozpadu wiązania P-C w związkach fosfoniowych.

Od 2010 r. pracuje jako Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami , które zostało powołane Zarządzeniem Węwnętrznym 48/2010 z 16.12.2010 r.

Jej starania doprowadziły między innymi do sfinalizowania procesu usunięcia niebezpiecznych odpadów zgromadzonych na Uczelni na przestrzeni ostatnich lat. Dwukrotnie pozyskała pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na unieszkodliwienie odpadów chemicznych. Prowadzi też szkolenia z zakresu gospodarki odpadami w Politechnice.

Prywatnie miłośniczka fitness i podróży.

Kontakt: budynek A-1, pokój 163

             telefon: 71 320 39 13

p2210396_small.jpg
p5020467_small.jpg
p6140023_small.jpg
p7030412_small.jpg
p7080437_small.jpg