Decyzja

Jakie odpady mogą być wytwarzane w Politechnice Wrocławskiej

Każdy wytwórca odpadów jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz Prawo ochrony środowiska.

W Ustawie o odpadach zostały jasno określone obowiązki wytwarzającego odpady, tj. między innymi uzyskanie właściwych decyzji administarcyjnych, przedłożenie infromacji o wytworzonych odpadach oraz ich sposobach gospodarowania.

Uzyskanie stosowanych pozwoleń jest ścisle uzależnione od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, w przypadku Politechniki Wrocławskiej, jest decyzja Prezydenta Wrocławia zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.