Odpady wielkogabarytowe

01.10.2015 r. Politechnika Wrocławska zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Przemysłu Chemicznego i Przetwarzania "UNICHEM" z siedzibą w Brzegu Dolnym na odbiór odpadów wielkogabarytowych, czyli takich, które ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych. Są to przede wszystkim elementy wyposażenia mieszkań, tj. zużyte meble, linolea, dywany, wykładziny zasłony etc.

Umowa została zawarta na czas określony od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.(nr umowy Z/1625/15)


W celu zapewnienia właściwej komunikacji oraz składania zamówień na odbiór odpadów Wykonawca przeznaczył do dyspozycji Zamawiającego:

  1. linię telefoniczną:  508 430 911
  2. linię elektroniczną: unichem.pl@wp.pl

Wykonawca dokona odbioru odpadu na podstawie telefonicznego zgłoszenia złożonego z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.