Odpady chemiczne


Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wrocławia (nr WSR - OG.6230.6.2012.J.Ś. z dnia 30 stycznia 2012 r.) Politechnika Wrocławska może wytwarzać odpady chemiczne sklasyfikowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206)


Kody odpadów chemicznych, które można wytwarzać w Politechnice Wrocławskiej można znaleźć pod zakładką "Kody odpadów"