Elektrośmieci

14 marca 2016 r. Politechnika Wrocławska zawarła umowę z firmą TKM Recykling Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy na odbiór i transport zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu jego odzysku/unieszkodliwienia zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami. Umowa została zawarta na czas określony od 14.03.2016 r. do 13.03.2017 r. (nr umowy S/117/16)

TKM Recykling Polska Sp. z o.o.

ul. Kanonierska 11/3, 58-100 Świdnica

W celu zapewnienia właściwej komunikacji oraz składania zamówień na odbiór odpadów Wykonawca przeznaczyła do dyspozycji Zamawiającego:

1. linię telefoniczną : +48 794 40 40 46

2. linię elektroniczną: elektroodpady@tkmrp.pl

Wykonawca zobowiązała się do realizacji zamówienia w ciągu 5 dni od telefonicznego/mejlowego zgłoszenia przez Zamawiającego.

Więcej informacji dotyczących firmy można znaleźć na stronie www.tkmrp.pl