Zużyte materiały eksploatacyjne

Dział poświęcony zagospodarowaniu zużytych pojemników po tonerach, tuszach stosowanych w drukarkach, urządzeniach wielofunkcyjnych, faksach itp.

05 kwietnia 2016 r. zostało wysłane pismo do firm zajmujących się skupem materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów. Po przedstawieniu oferty cenowej i spełnieniu warunków zawartych w zapytaniu ofertowym wyłoniono Firmę Usługowo - Handlową "E-print" z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Gen. Józefa Bema 113

Umowa została zawarta 28 kwietnia 2016 r. i obowiązuje do 27.04.2017 r. (nr S/187/16).

Zgodnie z pismem wg rozdzeilnika zużyte materiały eksploatacyjne należy przekazywać do Magazynu Centralnego (bud. A-1, pok. 40 b), który jest wyznaczonym miejscem gromadzenia odpadów. Wraz z oddaniem zużytych materiałów eksploatacyjnych obowiązuje wewnętrzna karta przekazania odpadów, którą należy wypełnić w dwóch egzemplarzach:

a) oryginał dla jednostki oddającej odpad

b) kopia dla Magazynu

Wzór wewnętrznej karty przekazania odpadów można znaleźć pod zakładką "pliki do pobrania"